Engulfing Candlestick Pattern marathi एन्गलफिंग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न मराठी

या लेखात आपण अजून काही महत्त्वाचे multiple candlestick pattern म्हणजेच एकापेक्षा जास्त कॅन्डल नि तयार होणारे कॅन्डलस्टिक पॅटर्न पाहणार आहोत.

Read more

Marubozu कॅन्डलस्टिक काय असते??? Marubozu कॅन्डलस्टिक पॅटर्न Marubozu candlestick pattern in marathi | candlestick pattern marathi मराठी

Marubozu कॅन्डलस्टिक काय असते? (Marubozu candlestick pattern in marathi) हे आपण येथे पाहणार आहोत. तसेच तुम्ही वरील यूट्यूब विडियो सुद्धा

Read more

Hammer Candlestick Pattern marathi हॅमर कॅन्डलस्टिक पॅटर्न मराठी

मागच्या लेखात आपण डोजी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न बद्दल माहिती घेतली. जर तुम्ही तो लेख वाचला नसेल तर त्यासाठी डोजी(Doji) कॅन्डलस्टिक पॅटर्न

Read more

डोजी(Doji) कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आणि त्याचे प्रकार

या लेखात आपण डोजी(Doji) कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आणि त्याचे काही प्रकार पाहणार आहोत. कॅन्डलस्टिक पॅटर्न चे दोन प्रकार पडतात. एका कॅन्डलस्टिक

Read more

कॅन्डलस्टिक(Candlestick) चार्ट कसा वाचायचा?

मागच्या लेखात (कॅन्डलस्टिक(Candlestick) चार्ट काय असतात?) हे आपण पहिले होते. तसेच कॅन्डल चार्ट पॅटर्न मधील महत्वाच्या संज्ञा समजून घेतल्या. या

Read more